سلام در متهم پرونده هستم در سامانه ثنا نوشته شده قرار نهایی صادر شد پرونده مختومه شده است فاقد موضوع فعال پرونده در دادسرا یارانه است به دادگاه نرفته....محکوم شدم یا تبرعه؟

سلام در متهم پرونده هستم در سامانه ثنا نوشته شده قرار نهایی صادر شد پرونده مختومه شده است فاقد موضوع فعال پرونده در دادسرا یارانه است به دادگاه نرفته....محکوم شدم یا تبرعه؟

5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 383 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالپوریا شیرخانی
پوریا شیرخانی

کارآموز وکالتبا سلام اگر پرونده در دادسرا مختومه شود به معنای آن است که برای جنابعالی قرار منع تعقیب صادره کرده و به قول معروف تبرئه شده اید (البته توصیه می شوید متن قرار را به حقوقدان نشان داده تا مطمئن شوید).

1399-02-01 22:49:42
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...