باسلام
درصورتی که چک به اسم شخص دیگری برگشت بخورد و پس از صدور گواهی برگشت منافع چک به شخص دیگری واگذار گردد ایا انتقال گیرنده می تواند از مزایای این قانون و صدور اجرائیه بهره مند شود؟؟یا باید دادخواس...

باسلام درصورتی که چک به اسم شخص دیگری برگشت بخورد و پس از صدور گواهی برگشت منافع چک به شخص دیگری واگذار گردد ایا انتقال گیرنده می تواند از مزایای این قانون و صدور اجرائیه بهره مند شود؟؟یا باید دادخواست بدهد

5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 6 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالپوریا شیرخانی
پوریا شیرخانی

کارآموز وکالتبا سلام به نظر می رسد طبق ظاهر قانون صدور چک دارنده صرفا کسی است که در گواهی نامه عدم پرداخت نام او درج شده باشد.

1399-02-15 23:09:04
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...