سلام متاسفانه بعلت اعتماد به دوست مقداری لوازم کاربه ایشان بعنوان امانت دادم حدودشش ماه پیش بعدمدتی درخواست بازگشت دادم ایشان درخواست قیمت گذاری کلی واینکه هرچی لازم داشتن خودشان خریداری وبقیه را فروخ...

سلام متاسفانه بعلت اعتماد به دوست مقداری لوازم کاربه ایشان بعنوان امانت دادم حدودشش ماه پیش بعدمدتی درخواست بازگشت دادم ایشان درخواست قیمت گذاری کلی واینکه هرچی لازم داشتن خودشان خریداری وبقیه را فروخته وتسویه حساب می نمایند درتااریخ مبلغ 200 و400 مجموع ریختند و دیگرپاسخی ندادند تااینکه باپیام گفتند وسایل که دادم بامعذرت ازشما ودوستان باکمال بی شرمی دزدی هست میبرن تحویل میدهند بنده نیزاصرارنمودم حتما اینکارروانجام بدهند وتقاضای فاکتورخرید می نمایند تکلیف چیه واقعا درحیرت ماندم شش ماه هست باتوافق ضمنی مبلغ 4 میلیون به ایشان این جواب راشنیده ام تشکردادفر

1 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 6 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمصطفی فیاضی
مصطفی فیاضی

وکیل پایه یک دادگستریسلام ،بطورکلی ادعای شماخیانت درمال امانی است اگرفاکتورویاسندی داشته باشیدکه مثبت مالکیتتان باشدومال نیزدریداوویاشخصی که ازاوگرفته است باشدقابل شکایت ومطالبه است

1399-03-13 14:05:01
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...