من به پرداخت ۲/۸ میلیون محکوم شدم ولی الان دادسرامیگه بیست میلیون بایدبدی چرامبلغ بیش ازده برابر؟

من به پرداخت ۲/۸ میلیون محکوم شدم ولی الان دادسرامیگه بیست میلیون بایدبدی چرامبلغ بیش ازده برابر؟

2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 6 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالویدا نجفی
ویدا نجفی

کارآموز وکالتبا سلام
ممکن است خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نیز به مبلغ محکوم به نیز اضافه شده است.

1399-03-16 16:04:36
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...