بعدازمحکومیت قطعی حبس تعزیری و1200000 ریال به حساب خزانه دادگستری به دلیل جعل
اول اینکه چرا باتوجه به عدم سوپیشینه و محکومیت چنین حکمی صادرگردید وچرا درتجدیدنظرتخفیف یاتبدیل مجازات صورت نپذیرفت وبادرخ...

بعدازمحکومیت قطعی حبس تعزیری و1200000 ریال به حساب خزانه دادگستری به دلیل جعل اول اینکه چرا باتوجه به عدم سوپیشینه و محکومیت چنین حکمی صادرگردید وچرا درتجدیدنظرتخفیف یاتبدیل مجازات صورت نپذیرفت وبادرخواست اینجانب مخالفت گردید تحکم دادگاه بدوی عینا تایید آرای قطعی گردید؟! از طرفی بنده مشمول خدمت سربازی بودم و هستم استطاعت بنده چطور محرز گردیدوچنین حکمی صادرگردید؟! و سوال بعد اینکه الان بپیامیعداز گذشت40روز ازصدور رای قطعی تجدیدنظر پیامکی در قالب اینکه پرونده شمابه شعبه اجرای احکام کیفری واصل شد آمد یعنی چه؟! چراحکم بنده تعلیق صادرنگردید؟! ابلاغیه ای هم پیرامون پرداخت نفقه صادر نگردیده؟! وهم اینکه اینکه الان باید درخواست اعاده دادرسی جهت رسیدگی در دیوانعالی کشور کنم؟! این حسب چه میشود؟! راهنمایی کنید ممنونم

1 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 10 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمصطفی فیاضی
مصطفی فیاضی

وکیل پایه یک دادگستریسلام ،تخفیف مجازات اختیاریاست ونداشتن سوءسابقه یکی ازشرایط تخفیف است وتعددجرم یکی ازموانع تخفیف است ونیزپرونده شما برای اجرای حکم به اجرارفته وممکن است بزودی برای اجرای حکم احضارشوید

1399-03-18 00:17:27
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...