سلام آیا دادگاه و قاضی مدارکی چون ضبط صدا و پیام را سند معتبری میداند که با این مدارک اقدام به صدور رای کند؟ ( ضبط صدایی چون تهدید و حرف زشت و پیامهایی حاوی حرف زشت و فحاشی)

سلام آیا دادگاه و قاضی مدارکی چون ضبط صدا و پیام را سند معتبری میداند که با این مدارک اقدام به صدور رای کند؟ ( ضبط صدایی چون تهدید و حرف زشت و پیامهایی حاوی حرف زشت و فحاشی)

1 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 23 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالزینب ایمانی
زینب ایمانی

کارآموز وکالتسلام

قوانین فعلی کشور برای صدای ضبط‌‌شده به‌عنوان دلیل اعتبار قایل نشده است، بلکه صدا صرفا می‌تواند اماره و نشانه‌ای برای کمک به قاضی برای دسترسی به دلایل و ادله اثبات بزه باشد و خود قرینه و نشانه مستقلا نمی‌تواند دلیلی برای انتساب جرم به شخصی تلقی شود، بلکه اگر شخصی با یک یا چند دلیل متهم به ارتکاب جرمی شود و در کنار دلایل قرینه و اماره‌ در پروند هایی مثل تهدید توهین وافترا صدای ضبط شده به انضمام شهادت شهود واخذ پرینت تلفن ویا ارایه عکس چت های تلگرام ویا سایر رسانه های اجتماعی می تواند به عنوان اماره ای بر وقوع جرم تلقی گردد.

1399-03-21 19:04:07
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
استاذ
استاذاگه دلیل باشه که دیگه اماره محلی از اعراب نداره استاد

1399-03-26 18:50:33

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...