پیامکی برمبنای دادخواست شماره ******ارسال از طریق سامانه خدمات قضائی به شعبه 107 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد (107 جزایی سابق) ارجاع و با شماره پرونده ****ثبت گردید به چه معناست

پیامکی برمبنای دادخواست شماره ******ارسال از طریق سامانه خدمات قضائی به شعبه 107 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد (107 جزایی سابق) ارجاع و با شماره پرونده ****ثبت گردید به چه معناست

1 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 106 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمنظربانو طلب آموز
منظربانو طلب آموز

وکیل پایه یک دادگستریباسلام ، به معنای ان است که پرونده به شعبه 107 جهت رسیدگی ارجاع شده است ومنتظر پیامک بعدی جهت وقت رسیدگی باشید.

1399-04-02 16:28:40
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...