آیا سگ خانگی که از پیاده رو داخل محله و کنترل شده با قلاده عبور میکند و هیچ اسیب و رعبی برای کسی ایجاد نمیکند و هیچ صدایی ندارد، آیا همسایه میتواند نسبت به عبور این سگ اعتراض کرده و فحاشی کند؟
نیما بدوستانی

آیا سگ خانگی که از پیاده رو داخل محله و کنترل شده با قلاده عبور میکند و هیچ اسیب و رعبی برای کسی ایجاد نمیکند و هیچ صدایی ندارد، آیا همسایه میتواند نسبت به عبور این سگ اعتراض کرده و فحاشی کند؟

2 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال

وکیل پایه یک دادگستریسلام،ارتکاب هیچ جرمی مجازنیست،حتی،فحاشی ولیکن نگهداری و حمل حیوانات خانگی نبایدکمترین مزاحمتی برای دیگران وازجمله همسایهاداشته باشد

1399-04-10 23:56:26
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...