با سلام 
برای زندانی سند گذاشته ایم 
جرم در شهر خرمدره رخ داده است ولی زندانی به زابل تبعید شده و نیابت زندانی به زابل داده شده 
سند هم در زابل گذاشته ایم و زندانی الان در زندان است 
برای فک سند چه کا...

با سلام برای زندانی سند گذاشته ایم جرم در شهر خرمدره رخ داده است ولی زندانی به زابل تبعید شده و نیابت زندانی به زابل داده شده سند هم در زابل گذاشته ایم و زندانی الان در زندان است برای فک سند چه کاری باید انجام بدهیم چون به زابل مراجعه کردیم ولی فک سند انجام ندادند و برای جایگزینی سند چه کار باید کرد و نیاز به چند بار مراجعه است

1 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...