سلام ، مرد بعداز دادن اعسار و پیش پرداخت مهریه ،اقساط مهریه که دادگاه تعیین کرده را مدت یکسال پرداخت نکرده و حکم جلب مجدد گرفتیم. درصورت دستگیری باید همه اقساط معوق را پرداخت کند؟
ایا میشود. از دادگاه...

سلام ، مرد بعداز دادن اعسار و پیش پرداخت مهریه ،اقساط مهریه که دادگاه تعیین کرده را مدت یکسال پرداخت نکرده و حکم جلب مجدد گرفتیم. درصورت دستگیری باید همه اقساط معوق را پرداخت کند؟ ایا میشود. از دادگاه تقاضا کرد برای تضمین پرداخت بقیه اقساط ضامن از او بگیرد؟ممنون

1 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 10 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...