سلام شب خوش شخصی ازبنده به اتهام فحاشی وتهدیدشکایت کرده شاهدهم نداره ودروغ میگویدمن چطورمیتونم ثابت کنم بی گناهم واینکه مجازاتم چیه درصورت قبول نکردن بیگناهیم ازسوی قاضی تشکر
لازم بذکره که ایشون حتی د...

سلام شب خوش شخصی ازبنده به اتهام فحاشی وتهدیدشکایت کرده شاهدهم نداره ودروغ میگویدمن چطورمیتونم ثابت کنم بی گناهم واینکه مجازاتم چیه درصورت قبول نکردن بیگناهیم ازسوی قاضی تشکر لازم بذکره که ایشون حتی دراینستاگرام به بنده بارهافحاشی کرده که اسکرین شات هم دارم

1 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 7 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...