سلام.وقت بخیر درصورتیکه یکی از فرزندان برای پدرسالها کارکشاورزی انجام داده باشداعم از ریشه دار ویکساله.که حق وحقوقی مطعلق به اعمال انجامشده دریافت نکرده باشدواکنون که پدرمرحوم گشته ایا اولا حق وحقوقی...

سلام.وقت بخیر درصورتیکه یکی از فرزندان برای پدرسالها کارکشاورزی انجام داده باشداعم از ریشه دار ویکساله.که حق وحقوقی مطعلق به اعمال انجامشده دریافت نکرده باشدواکنون که پدرمرحوم گشته ایا اولا حق وحقوقی برای فرزند نسبت به زحماتش وجود دارد؟ثانیا اگر بلی چگونه میتواند ادعا کنددرحالیکه خودش یکی ازورثه میباشدممنون

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...