با سلام اجرای حکم الزام به تحویل ملک چقدر زمان و هزینه می برد? اگر سازنده به پرداخت هزینه زادرسی و حق الوکاله و اکمون که  الزام به تحویل ملک محکوم شده آیا هزینه های اجرا و حق الوکاله مرحله اجرا نیز شا...

با سلام اجرای حکم الزام به تحویل ملک چقدر زمان و هزینه می برد? اگر سازنده به پرداخت هزینه زادرسی و حق الوکاله و اکمون که الزام به تحویل ملک محکوم شده آیا هزینه های اجرا و حق الوکاله مرحله اجرا نیز شامل میشود یعنی به عهده سازنده هست?

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...