باسلام من بعلت رابطه همسرم بایک زن شوهردارشکایت رابطه نامشروع کردم ودر اولین جلسه دادسراشکواییه خودرابه همراه سی دی ویس شوهرم با اون خانم که درآن حرفهای رکیک وقرارگذاشنه بودندرا ضمیمه پرونده کردم وازق...

باسلام من بعلت رابطه همسرم بایک زن شوهردارشکایت رابطه نامشروع کردم ودر اولین جلسه دادسراشکواییه خودرابه همراه سی دی ویس شوهرم با اون خانم که درآن حرفهای رکیک وقرارگذاشنه بودندرا ضمیمه پرونده کردم وازقاضی خاستم دستور یکسال پیرینت مکالمات همسرم. رابدهدوسپس نامه قاضی رابه مخابرات همراه اول ارجاع دادم که گفتندتاده رور دیگرپیرینت یکسال اخیر را به دادگاه میفرستیم ولی پیرینت شش ماهه را من در پرونده فرستاده بودند؟!! وبدون اینکه ابلاغیه ای برای من ارسال کنندقاضی آنها راتبرئه کرده!! ورأی دادگاه به من چنین ابلاغ شدکه باتوجه به محتویات پرونده وعدم حضورشاکی جهت ارائه دلیل ورعایت ماده 120قانون مجازات و37 قانون اساسی متشکی تبرئه میشونددرصورتیکه بمن ابلاغ نشده که برای ارایه دلیل بروم ورأراصادر کرده اند واین برای من جای شک وشبهه داردآیا این رأبجا ودرست بوده؟؟!!الان من باید چه اقدامی انجام دهم؟

4 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 324 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالآرمین استادهاشمی
آرمین استادهاشمی

وکیل پایه یک دادگستریباسلام
برای ارائه نظردقیق نیاز به مطالعه پرونده می باشد با این حال پرینت ۶ ماه را به شما می دهند نه یکسال در مورد ادله هم شما می بایست شکایت خود را پیگیری می کردید.

1399-08-05 04:38:45
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...