باعرض سلام وادب پرسشی داشتم  لطفا راهنمایی بفرمایید
در مبحث ومقاله در خصوص اعسار از مبلغ محکوم به 
در این خصوص پس از ارائه ودادخواست اعسار از محکوم به وسپس قبول ان وصدور رای قبولی وتقسیط مبلغ محکوم به...

باعرض سلام وادب پرسشی داشتم لطفا راهنمایی بفرمایید در مبحث ومقاله در خصوص اعسار از مبلغ محکوم به در این خصوص پس از ارائه ودادخواست اعسار از محکوم به وسپس قبول ان وصدور رای قبولی وتقسیط مبلغ محکوم به ایا دادگاه میتواند در فرجه زمانی ۲۰ روزه صدور رای به ناگاه به استناد ماده ۳۰۹ مبلغ محکوم به را افزایش دهد بر خلاف اجراییه صادره ؟ تشکر از راهنمایی وتوجه اساتید محترم

2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 12 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال

با سلام
چنانچه تجدید نظر خواهی نشده باشد و بنا به اشتباه در محاسبه باشد بله، لیکن این اشتباه باید واضح باشد و نباید ناشی از تغییر تصمیمات باشد

1399-10-01 12:52:38
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...