باسلام بنده سال گذشته طی تصادفی در پیچ تند وشیب خطرناک ضمن برخورد با گاردریل به دره سقوط کردم ،افسر منو مقصر اعلام کرد ،اما من چون اطمینان داشتم که تقصیر راهداریه شکایت کیفری کردم ،وبالاخره موفق شدم ر...

باسلام بنده سال گذشته طی تصادفی در پیچ تند وشیب خطرناک ضمن برخورد با گاردریل به دره سقوط کردم ،افسر منو مقصر اعلام کرد ،اما من چون اطمینان داشتم که تقصیر راهداریه شکایت کیفری کردم ،وبالاخره موفق شدم رای رو ۵۰به ۵۰کنم ،اما صدماتی که وارد شده بود رو متخصص مشاور تایید کرده ،اما پزشکی قانونی اهمیتی نداده و رد کرده ،حالا اون صدمات باعث ناباروری من شده ،بازپرس قرارجلب دادرسی صادر کرده،حالا چطور میشه؟

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...