طبق قانون ملاک اظهار نظر پزشکی قانونی ،نظرمتخصص مشاور وآزمایشات بالینی وعلمی بوده وباید مستدل وروشن باشد،در پرونده بنده در هیچکدام از مراحل قوانین رعایت نشده ،ودربسیاری از مراحل نظرات مخالف با خواسته...

طبق قانون ملاک اظهار نظر پزشکی قانونی ،نظرمتخصص مشاور وآزمایشات بالینی وعلمی بوده وباید مستدل وروشن باشد،در پرونده بنده در هیچکدام از مراحل قوانین رعایت نشده ،ودربسیاری از مراحل نظرات مخالف با خواسته بنده بوده ومشکلات فراوانی بوجود آورده است،من چطور میتونم آسیب های وارده رو ثابت کنم،

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 0 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...