پرونده من از شعبه ۵ بازپرسی ناحیه ۳۸ تهران  به شعبه ۲بازپرسی ناحیه ۳۸ تهران ارجاع پیدا کرده
به چه دلیل این اتفاق افتاده
در بازپرسی من اخرین دفاع هم کردم حتی قبلش برام وثیقه تعین کردن و با سند ازاد شدم

پرونده من از شعبه ۵ بازپرسی ناحیه ۳۸ تهران به شعبه ۲بازپرسی ناحیه ۳۸ تهران ارجاع پیدا کرده به چه دلیل این اتفاق افتاده در بازپرسی من اخرین دفاع هم کردم حتی قبلش برام وثیقه تعین کردن و با سند ازاد شدم

4 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...