سلام خسته نباشین
یه سوال داشتم
همسر من ی روز با همکارش با ماشین میرن یه دور بزنن(دوست صمیمی نبودن فقط سرکار همو میشناختن)
برگشتنی ی تصادف کوچیک میکنن با ی ماشین دیگ
همکار همسرم با اون دونفری ک تو ماشی...

سلام خسته نباشین یه سوال داشتم همسر من ی روز با همکارش با ماشین میرن یه دور بزنن(دوست صمیمی نبودن فقط سرکار همو میشناختن) برگشتنی ی تصادف کوچیک میکنن با ی ماشین دیگ همکار همسرم با اون دونفری ک تو ماشین دیگه بودن درگیر میشن انقد کتک کاری میکنن (حتی چاقوکشی اینا) همسرم میترسه بزنن هموبکشن پیاده میشه میره جداشون میکنه بعد پلیس میاد همشونو (حتی همسر من ک بی گناهه)میفرسته بازداشت بعدش هم میرن دادگاه تو دادگاه دوست راننده اون ماشین میگه ک این پسره(ینی همسرم) چاقو نداشت ولی چاقو رو از دوستش گرفت منو با چاقو زد(در حالی ک همسرم فقط جدا میکرده) ولی راننده اون ماشین میگ نه این پسر فقط اومد مارو ازهم جدا کنه اون دوست رانندهه ی بارم میگه من چاقوی اون یکی راننده(همکار همسر) رو گرفتم ک نتونه مارو بزنه خب الان خودش تو حرفاش تناقض داره، مگ میشه وسط دعوا همسرم چاقو رو از همکارش بگیره بعد اون پسرو بزنه دوباره چاقو رو پس بده به همکارش بگه مرسی کارم راه افتاد بفرما ! بعدش اون پسر چاقو رو از همکار همسرم بگیره؟؟ تو موضوع درگیری هم رو برگه نوشتن نزاع قاضی با اون‌پسره فامیل هستن ب نظرتون ممکنه برای همسرمن زندان بنویسن؟

1 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 16 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...