سلام
حادثه ای در محل کار در حین انجام وظیفه در ساعت اداری برای کارگر رخ داده که منجر به آسیب کارگر شده و بر اساس نظر کارشناسان رسمی 90 درصد کارفرما مقصر بوده و ده درصد کارگر، ولی بازپرس تشخیص بر حادثه...

سلام حادثه ای در محل کار در حین انجام وظیفه در ساعت اداری برای کارگر رخ داده که منجر به آسیب کارگر شده و بر اساس نظر کارشناسان رسمی 90 درصد کارفرما مقصر بوده و ده درصد کارگر، ولی بازپرس تشخیص بر حادثه غیر کار داده اولا چرا؟ و چطور؟ چه تفاوتی در نتیجه نهایی و در میزان دیه ایجاد می کند؟ و آیا منجر به تبرئه کارفرما می شود؟

2 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 14 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...