سلام  این متن یعنی چی؟
3-دستور قضایی مبنی بر با توجه به عدم رفع نقص دادخواست تجدید نظر عینا جهت اتخاذ تصمیم شایسته به حضور ارسال می گردد. در تاریخ 11/04/1398 صادر گردید
4-نسبت به اتهام آدم ربایی (ربود...

سلام این متن یعنی چی؟ 3-دستور قضایی مبنی بر با توجه به عدم رفع نقص دادخواست تجدید نظر عینا جهت اتخاذ تصمیم شایسته به حضور ارسال می گردد. در تاریخ 11/04/1398 صادر گردید 4-نسبت به اتهام آدم ربایی (ربودن / مخفی کردن با وسیله نقلیه) و تهدید و سرقت مستوجب تعزیر و ضرب و جرح عمدی و مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر طی شماره 9809972996900111 مورخ 11/04/1398 بلحاظ نقص یا مبهم بودن مفاد نیابت، پرونده آمار و به مرجع معطی اعاده گردید.

2 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 880 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...