باسلام وادب واحترام بنده قبلابدهکاربودم به شخصی که بدهکاری صفرشدباوی ولی دوفقره سفته نزدوی دارم  الان اقدامی نکرده دررابطه باسفته هاولی گذرزمان اومدوانجام دادالان بنده هیچ مدرک وسندی که اثبات بتونم بک...

باسلام وادب واحترام بنده قبلابدهکاربودم به شخصی که بدهکاری صفرشدباوی ولی دوفقره سفته نزدوی دارم الان اقدامی نکرده دررابطه باسفته هاولی گذرزمان اومدوانجام دادالان بنده هیچ مدرک وسندی که اثبات بتونم بکنم که این سفته ها ضمانت چکها بوده ندارم که ارایه دهم ایامیتوان اظهارنامه بزنم واستردادلاشه سفته رابکنم اگه بگویدبابت طلب بوده چیکاربایدکردخدای من شاهده بدهکاربااودیگه ندارم اماازبعدش میترسم اقدام کندراهکاری هست که زودتراقدام کنم که نتواندکاری بکندلازم بذکراست که یکنفرازدوستان بنده ۵فقره چک دست شخصی داشت وچکهاسررسیدش برگشت شدووی بابت بدهکاری پنج فقره خوردخوردصفرنمودولی چکها رانگرفت ازوی واطمینان کرده ودرحدود۱۳ماه هست که لاشه چکهارا عودت نداده به وی وگروکشی کرده وچکهافقط برگشت شده الان چگونه میشه گرفت ازش وچکهاهم جنبه کیفری نداشته وحقوقی هست چون بدون تاریخ بوده وخودطرف تاریخ زدندایامیشودلاشه انهاراگرفت

3 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 12 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالویدا نجفی
ویدا نجفی

کارآموز وکالتبا سلام
شما اگر شهودی دارید استرداد سفته ها را دادخواست بدید

1400-01-28 12:35:12
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...