سلام شخصی از بنده شکایت واهی وصول طلب نموده به استناد دو شاهد کاذب وشورا نیز به نفع وی رای صادر کرده من نیز طی یک لایحه به پیوست استشهادیه به امضای سه نفر که این شکایت کذب بوده وشهادت شهود کذب است به...

سلام شخصی از بنده شکایت واهی وصول طلب نموده به استناد دو شاهد کاذب وشورا نیز به نفع وی رای صادر کرده من نیز طی یک لایحه به پیوست استشهادیه به امضای سه نفر که این شکایت کذب بوده وشهادت شهود کذب است به اضافه پیامکهای اون شخص که نشان از صحت نداشتن شکایت داشت تقاضای واخواهی کردم ولی متاسفانه شورا واخواهی را رد کرده است ،لطفا راهنمایی بفرمایید چکار کنم

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...