منصور با تقدیم شکواییه ای علیه تقی با موضوع سرقت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرکرد مدعی است که مالک آزمایشکاه تشخیص طبی واقع در طبقه همکف در یک ساختمان اداری سه طبقه است، سیستم خنک کننده ساختمان کولر آ...

منصور با تقدیم شکواییه ای علیه تقی با موضوع سرقت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرکرد مدعی است که مالک آزمایشکاه تشخیص طبی واقع در طبقه همکف در یک ساختمان اداری سه طبقه است، سیستم خنک کننده ساختمان کولر آبی است که از طبقات دوم و سوم عبور می کند، مشتکی عنه،مالک طبقه دوم با دستکاری کانال کولر و باز کردن آن به طبقه دوم بصورت غیر مجاز از باد خنک کولر اختصاصی وی استفاده غیر مجاز نموده و بعلاوه موجب بروز خسارت و از بین رفتن نمونه های آزمایشگاهی ناشی از گرم شدن فضای لابراتوار و آزمایشگاه گردیده است. به عنوان بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، مستدل و با استناد به مواد قانونی در خصوص جرم بودن یا نبودن عمل تقی و بویژه تحقق یا عدم تحقق سرقت، اظهار نظر نمایید.

7 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...