سلام در یک دعوای بین دو شخص حقیقی شخص طلب کار سهامی را  منتسب ازبدهکار در یک شرکت تعاونی شناسایی و توقیف میکند در این بین با دستور قضایی دادورز کلیه صورت جلسات و تغیرات مدیران و نقل انتقالات شرکت باطل...

سلام در یک دعوای بین دو شخص حقیقی شخص طلب کار سهامی را منتسب ازبدهکار در یک شرکت تعاونی شناسایی و توقیف میکند در این بین با دستور قضایی دادورز کلیه صورت جلسات و تغیرات مدیران و نقل انتقالات شرکت باطل و بلا اثر اعلام می‌گردد و صورت جلسات به تغیرات آخرین آگهی تغییرات شرکت یعنی ۷سال ماقبل ملاک قرار میگیرد . که در این بین خرید فروش و نقل انتقال سایر اعضا نیز که بصورت رسمی و قانونی بوده و مبلغ مورد معامله پرداخت و روزنامه رسمی گردیده و سایر اعضا منفعت ضرر و یا ارتباطی با دعوای شخص سهام دار شرکت و میزان سهام ایشان و شخص طلبکار ایشان نداشته آند لذا بر مبنای این تصمیم از حق حقوق قانونی خود منع و همچنین دارای مخاطرات حقوقی گشته آمد چگونه میتوان احقاق حق مجدد نمود

3 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 165 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...