از کارفرما بابت پرداخت نکردن حقوق و مزایای خود شکایت کردم حدودا 20 میلیون تومان حقوق و مزایا و حق سنوات طلب کار هستم. کارفرما در اداره کار گفته که من کارگر او نبوده و شریک او بودم و او به صورت سوری بی...

از کارفرما بابت پرداخت نکردن حقوق و مزایای خود شکایت کردم حدودا 20 میلیون تومان حقوق و مزایا و حق سنوات طلب کار هستم. کارفرما در اداره کار گفته که من کارگر او نبوده و شریک او بودم و او به صورت سوری بیمه من را پرداخت می کرده. در ضمن اجاره محل کار نیز به نام من بوده چون از قبل من آن را اجاره کرده بودم. او نیز همین موضوع را در دست گرفته و ادعای شراکت کرده . حالا باید چه کنم.

2 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 436 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمیثا کامیاب
میثا کامیاب

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام. اگرچه اجاره محل توسط شما قرینه ای دال بر عدم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است، اما به موجب ماده 2 قانون کار «- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست ‌کارفرما کار می کند.»
عنصر «درخواست کارفرما» در اثبات رابطه کارگری حایز اهمیت است. با ارایه فیش های پرداختی سابق که مبلغ آن معمولا کمتر از پرداختی به شریک است، عدم وجود قرارداد شراکت، وجود افراد دیگر با وظایف مشابه شما در کارگاه به عنوان کارگر (در صورت وجود)و استناد به پرداخت بیمه می توانید از دعوای خود دفاع فرمایید.

1398-05-02 00:54:11
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...