متنی برام اومد که پرونده شما به اجرای مدنی واصل شد 

و بعد چند دقیقه یه پیام دیگه اومد که پرونده در شعبه ۳شورا مجدد ثبت شد 
یعنی چی

متنی برام اومد که پرونده شما به اجرای مدنی واصل شد و بعد چند دقیقه یه پیام دیگه اومد که پرونده در شعبه ۳شورا مجدد ثبت شد یعنی چی

3 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 218 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...