سلام وقت بخیر حدود۳ساله بابت چک بلامحل که مدرک ورسیدو...داشتم ازشخصی شکلایت کردم اون شخص پرونده روتبدیل به کیفری کرد واول که دزدیده دوم امانت بوده بعدادعاکردکه جعله،بنده اوایل که وکالت به وکیلم دادم چ...

سلام وقت بخیر حدود۳ساله بابت چک بلامحل که مدرک ورسیدو...داشتم ازشخصی شکلایت کردم اون شخص پرونده روتبدیل به کیفری کرد واول که دزدیده دوم امانت بوده بعدادعاکردکه جعله،بنده اوایل که وکالت به وکیلم دادم چون این ادعاهاروطی این سه سال به پرونده اضافه کرد اون اول قیدکرد دفاع بابت اتهام به سرقت ودرصورت وصول چکهاده درصدحق الوکالشه امایکساله دقبقاازموقعی که دیگه بحثی ازسرقت چکهامطرح نشدچون نتونست ثابت کنه ولی هردفعه برای دفاع درموردخیانت درامانت که اونم البته مهم نیست فقط بابت جعل و..که ابلاغ میشه وکیام دردادگاه حضورپیدانمیکنه ومیگه به من ربطی نداره میخواین ولسه دفاع ازجعل وهرادعای دیگه راجع به موضوع چکهامیکنه بیامجزاقراردادجدیدوحق الوکاله جدیدبده وگرنه برای دفاع نمیام.بنده هم گفتم موضوع یه چیزه ووصول شدن چک ها شایداین آقا برای طولانی کردن پرونده هردفعه یه ادعابکنه راجع به چکهانمیشه که هردفعه بیام قراردادوحق الوکاله جدیدببندم.بایدچکارکنم وتکلیف اون ده درصدچی میشه

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...