باسلام ملکی با تقاضای شاکی و دستور قاضی محترم اجرای احکام حقوقی  توقیف دائم شده ایا بدون رضایت شاکی  بدهکار میتواند بطور اقساط  بپردازد و ملکش را از توقیفی دائم  خارج کند  .

باسلام ملکی با تقاضای شاکی و دستور قاضی محترم اجرای احکام حقوقی توقیف دائم شده ایا بدون رضایت شاکی بدهکار میتواند بطور اقساط بپردازد و ملکش را از توقیفی دائم خارج کند .

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...