با سلام 
من همسایه طبقه ی بالایی بسیار مزاحمی دارم بارها به او تذکر دادم ولی میگه آپارتمان باید تحمل کنی ولی واقعا دیگه نمیشه تحمل کرد هر یک روز در میان نوه هایش میایند تا ۲-۳ شب یک ریز میدوند. وسایل...

با سلام من همسایه طبقه ی بالایی بسیار مزاحمی دارم بارها به او تذکر دادم ولی میگه آپارتمان باید تحمل کنی ولی واقعا دیگه نمیشه تحمل کرد هر یک روز در میان نوه هایش میایند تا ۲-۳ شب یک ریز میدوند. وسایل را روی زمین میندازن اسباب رو میکشن این طرف آن طرف صدای موسیقی رو زیاد میکنن. من از این صدا ها فیلم و وویس دارم آیا میتونم با اینها شکایت کنم؟ چون دیگر همسایه ها قبول نمیکنن شهادت بدن. و آیا شکایتم به نتیجه میرسه چون اگه نرسه از این هم پر روتر میشه

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...