سلام 
در شورای حل اختلاف با تخلف حکم بر علیه بنده صادر کردند و بنده از طزیق قانون 477 پیگیر شدم و در حال حاضر پرونده من را قبول کردند و نامه هم خطاب به شورا که پرونده در دیوان عدالت در حال بررسی میبا...

سلام در شورای حل اختلاف با تخلف حکم بر علیه بنده صادر کردند و بنده از طزیق قانون 477 پیگیر شدم و در حال حاضر پرونده من را قبول کردند و نامه هم خطاب به شورا که پرونده در دیوان عدالت در حال بررسی میباشد نیز گرفتم و به سرپرست شورا نامه را ارایه دادم که اجرای احکام ادامه نده حکم شعبه را و فردای انروز در سامانه ثبت شد که به علت گذشت شاکی پرونده مختومه گردید و روز بعدش با اینکه در سامانه پرونده مختومه بود مامور اجرا شورا به همراه مامور انتظامی امدند و قفل درب را شکستند و وارد واحد شدند و من و خانوادم را با زور مامورین بیزون بردند و برای من تاریخ مشخص کردند تا اثاثیه را ببرم (20رور زمان) حال از شما وکیل محترم سوالم این است پروتده شعبه و هم پرونده اجرا مختومه شده به علت گذشت شاکی در سامانه ثبت کردند ایا برای این نیست که زمان بررسی پرونده از طریق دیوان عالی مختومه شده پرونده را تلقی کنند و دیگر پیگیر تخلف رای صادر شده شورا نشوند و ((اینطور به نظر شون بیاد که این حکم اجرا نشده و طرف پرونده هم رضایت داده و پرونده مختومه شده)و علت گذشت شاکی و مختومه شدن پرونده باعث نمیشه قضات دیوان عالی ااز بررسی پرونده صرفنظر کنن من که سوال کردم از اجرای احکام شورا و علت اینکه در سامانه به کذب ثبت شده به علت گذشت شاکی پرونده مختومه شده گفتند بخاطر امار اینطور ثبت میکنن. واقعا عرف کارشون هست که پرونده ای که با نهایت بی رحمی حکم و اجرا میکنن حالا چه به حق چه ناحق ثبت کنن در سامانه به علت گذشت شاکی مختومه شد و موردی درباره نحوه اجرا حکم بی سرپناه کردن خانواده ثبت نشود واقعا عذر میخوام که سوالم با درد دل همراه شد ازتون بینهایت ممنون میشوم که جواب سوالم را بدید و من را از این ابهام خلاص کنید

3 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 167 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...