سلام بنده ازکارفرمابابت ردنشدن بیمه کارگر شکایت کردم ایشان بیمه چندسال من روتاکنون ردنکرده وگفت بروشکایت کن شروع بکارم ۱ ۱ ۱۳۹۱ تاکنون هست

سلام بنده ازکارفرمابابت ردنشدن بیمه کارگر شکایت کردم ایشان بیمه چندسال من روتاکنون ردنکرده وگفت بروشکایت کن شروع بکارم ۱ ۱ ۱۳۹۱ تاکنون هست

3 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 149 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...