سلام پرونده ما پس از دادگاه و اعتراض به تجدید نظر رفته که دادگاه تجدید نظر مجدد رای قاضی را تائید کرد و پرونده نوشته شده بود مختومه شده پس گذشت چند ما یک پیامک آمده پرونده مجدد به ثبت بازپرسی رسیده یع...

سلام پرونده ما پس از دادگاه و اعتراض به تجدید نظر رفته که دادگاه تجدید نظر مجدد رای قاضی را تائید کرد و پرونده نوشته شده بود مختومه شده پس گذشت چند ما یک پیامک آمده پرونده مجدد به ثبت بازپرسی رسیده یعنی چه

3 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 1201 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالویدا نجفی
ویدا نجفی

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام
در صورت صدور حکم محکومیت برای اجرای حکم دوباره ثبت مجدد میشه و اگر طرف مقابل هم تجدید نظر خواهی کرده باشه ممکن نسبت به تجدید نظر ایشون رسیدگی در تحقیقات مقدماتی کامل نبوده دوباره برای تحقیقات مقدماتی به بازپرسی ارجاع شده

1400-06-08 10:21:24
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...