سلام.بنده درتاریخ۱۴۰۰/۲/۲۲ابلاغیه منع تعقیب متهم صادر شده و درتاریخ۱۴۰۰/۳/۳به رای اعتراض نمودم وتا ریخ۳/۲۳رای در شعبه ثبت شده ولی هرچه به شعبه مراجعه میکنم ودرخواست ارسال پرونده به تجدید نظر میکنم مرا...

سلام.بنده درتاریخ۱۴۰۰/۲/۲۲ابلاغیه منع تعقیب متهم صادر شده و درتاریخ۱۴۰۰/۳/۳به رای اعتراض نمودم وتا ریخ۳/۲۳رای در شعبه ثبت شده ولی هرچه به شعبه مراجعه میکنم ودرخواست ارسال پرونده به تجدید نظر میکنم مرا به روزهای دیگری موکول میکنند ویا به راه گم کنی میگن فرستادیم ولی هیچ گونه به بنده جواب درستی نمیدهند.لطفا راهنمایی کنید به کجا مراجعه نمایم تا حقم ضایع نشود.

3 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 9 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...