سلام کسی که در دادسرا وثیقه گذاشته فاصله زمانی بین صدور قرار جلب دادرسی از دادسرا تا موقع تشکیل اولین دادگاه کیفری یا حقوقی وثیقه لغو می‌شود و باید بازداشت شود یا نه. و اگر باید بازداشت شود چه کند که...

سلام کسی که در دادسرا وثیقه گذاشته فاصله زمانی بین صدور قرار جلب دادرسی از دادسرا تا موقع تشکیل اولین دادگاه کیفری یا حقوقی وثیقه لغو می‌شود و باید بازداشت شود یا نه. و اگر باید بازداشت شود چه کند که بازداشت نشود

3 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 201 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...