درشعبه 5 اجرای احکام دیوان عدالت اداری پرونده دارم که قبل از اجرای حکم پرونده را مختومه اعلام فرمودند تقاضا دارم در این خصوص پیگیری شود

درشعبه 5 اجرای احکام دیوان عدالت اداری پرونده دارم که قبل از اجرای حکم پرونده را مختومه اعلام فرمودند تقاضا دارم در این خصوص پیگیری شود

3 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 245 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...