اگر از کسی سفته داشته باشیم 
و فرد فوت کنه 

وجه سفته رو چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ 
والدین و‌وراث و .... ؟

اگر از کسی سفته داشته باشیم و فرد فوت کنه وجه سفته رو چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ والدین و‌وراث و .... ؟

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...