با توجه به اینکه قانون مقابله با تقلب علمی سال ۱۳۹۳ تصویب شده است آیا امکان ابطال مدرک تحصیلی برای فارغ التحصیلان قبل از آن تاریخ که در پایان نامه عددسازی (جعل داده) کرده است وجود دارد؟

با توجه به اینکه قانون مقابله با تقلب علمی سال ۱۳۹۳ تصویب شده است آیا امکان ابطال مدرک تحصیلی برای فارغ التحصیلان قبل از آن تاریخ که در پایان نامه عددسازی (جعل داده) کرده است وجود دارد؟

7 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...