سلام‌ببخشیدمن‌درشرکت‌کارمیکردم‌‌تسویه‌کردم‌و.  الان‌ن دزدیک5ماه‌هست.حقوق‌منونمیریزن‌وامروز وفردامیکنن‌شکایت.کرده‌بودم‌ولی‌گفتن‌شکایتتو‌ پس‌بگیرتاپولتوواریزکنیم‌هنوزه‌که‌نریختن‌ایادوباره. شکایت‌کنم‌اصل...

سلام‌ببخشیدمن‌درشرکت‌کارمیکردم‌‌تسویه‌کردم‌و. الان‌ن دزدیک5ماه‌هست.حقوق‌منونمیریزن‌وامروز وفردامیکنن‌شکایت.کرده‌بودم‌ولی‌گفتن‌شکایتتو‌ پس‌بگیرتاپولتوواریزکنیم‌هنوزه‌که‌نریختن‌ایادوباره. شکایت‌کنم‌اصل.پول‌ودیرکردی‌که‌اذیتم.کردن‌. میتونم بگیرم.جواب.منوهم‌نمیدن‌شرمنده‌زنو‌بچم شدم‌شرکت‌درنا‌پروتین‌‌درنیشابور‌بهروری7

6 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 9 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمریم ملک زاده
مریم ملک زاده

وکیل پایه یک دادگستریسلام دادخواه گرامی بدوا یک اظهارنامه بدهید و بعد اداره کار شکایت کنید

1400-10-21 11:34:31
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...