همسایه.ما.مرتب.و.پشتسرهم.دختر.به.مشاعات.ساختمان.میاورد.ومیگوید.مجرم.و.صیه.کردم.ایا.مرتکب.جرم.شده.است؟

همسایه.ما.مرتب.و.پشتسرهم.دختر.به.مشاعات.ساختمان.میاورد.ومیگوید.مجرم.و.صیه.کردم.ایا.مرتکب.جرم.شده.است؟

2 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 300 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالسید محمد مهدی رضیان
سید محمد مهدی رضیان

وکیل پایه یک دادگستریدر صورت عدم مزاحمت برای ساکنین با توجه به اصل برائت جرمی قابل اثبات نیست

1400-12-12 08:45:02
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...