با سلام من با ماشین در شهر خودم تصادف کردم و طرف مقابل مقصر و اهل شهر دیگری است و من جهت مطالبه افت قیمت خودرو دادخواست تنظیم نمودم ونتیجه رای قاضی پرونده این بود.مطالبه خسارت به علت افت قیمت خودرو به...
احمدیان

با سلام من با ماشین در شهر خودم تصادف کردم و طرف مقابل مقصر و اهل شهر دیگری است و من جهت مطالبه افت قیمت خودرو دادخواست تنظیم نمودم ونتیجه رای قاضی پرونده این بود.مطالبه خسارت به علت افت قیمت خودرو به انضمام خسارات دادرسی، شورا با توجه به محتویات پرونده و از آنجایی که خوانده طی لایحه ای محل اقامت و سابقه ثنا الکترونیکی خود را در شهر خودش اعلام نموده لذا بر مبنای اصل صالحیت محاکم محل اقامت خوانده شورا به استناد ماده 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صالحیت این شورا به اعتبار و شایستگی صالحیت شورای حل اختالف شهرستان خوانده را صدر و اعلام می نماید. این چه قانونی است که من در شهر خودم تصادف کرده ام و برای دریافت افت قیمت ماشین در شهر نفر مقصر می بایست شکایت تنظیم گردد لطفا راهنمایی نمایید اگر راهی برای دریافت مطالبه ام وجود دارد

4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 69 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...