سلام 

اگر در سفته تاریخ پرداخت درج نشده باشد 

چه مزایایی درهنگام واخواست سفته از دارنده سفته سلب میشود؟ 

یا تاریخ پرداخت تاثیری در وصول سفته ندارد؟ 

( سفته مذکور تاریخت پرداخت و تاریخ سر رسید ندار...

سلام اگر در سفته تاریخ پرداخت درج نشده باشد چه مزایایی درهنگام واخواست سفته از دارنده سفته سلب میشود؟ یا تاریخ پرداخت تاثیری در وصول سفته ندارد؟ ( سفته مذکور تاریخت پرداخت و تاریخ سر رسید ندارد ولی سایر موارد مثل اسم و نشانی و امضا و گیرنده و .... رعایت شده)

3 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...