مهرداد بوستانچی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
اصفهان
ملک شهر
Masters حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (یزد)
- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
- مدیر عامل موسسه حقوقی سفیر عدالت اصفهان
- قبول مشاوره حقوقی در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی
حوزه های تخصصی
قراردادها جرایم و مجازات‌ها
شهر های ارائه خدمت
اصفهان خمینی شهر
آدرس دفتر
ملک شهر، خیابان شیخ مفید، حدفاصل کوچه 18 و20، جنب داروخانه فرید زادگان
03134526224
نظرات در مورد مهرداد بوستانچی
5
میانگین امتیازات

در رابطه با امور کیفری تسلط داشتند.

سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهآزاد اسلامی واحد خوراسگان ،رشتهحقوق
Masters
دانشگاهآزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (یزد) ،رشتهحقوق ، گرایش جزا و جرم شناسی
سوالات پاسخ داده شده توسط مهرداد بوستانچی

loading...