نیره دهقانپور فراشائی
وکیل متخصص در امور حقوقی و خانواده(۱۲ سال سابقه وکالت)
وکیل در پرونده های متعدد حقوقی و کیفری و خانواده
وکیل بانک صنعت و معدن
وکیل شرکت آبادبایر سیدجام
وکیل شرکت رایحه بتن
حوزه های تخصصی
اموال و مالکیت ابطال سند مالی ابطال سند غیرمالی اعتراض به عملیات ثبتی ابطال رای کمیسیون ماده 12 مبنی بر ابطال سند مالکیت الزام به تنظیم سند رسمی
شهر های ارائه خدمت
مشهد نیشابور چناران شهر
سوالات پاسخ داده شده توسط نیره دهقانپور فراشائی

loading...