سلام معنی این متن یعنی چی به پیوست یک نسخه دادنامه به شماره 9909976655500157 به حضور ارسال می گردد
ابلاغیه برام اومده بود رفتم نگاه کردم همین متن بود👆

سلام معنی این متن یعنی چی به پیوست یک نسخه دادنامه به شماره 9909976655500157 به حضور ارسال می گردد ابلاغیه برام اومده بود رفتم نگاه کردم همین متن بود👆

1 سال پیش
4 پاسخ 0 نظر 3847 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسرای شما آماده ابلاغ است

1401-03-24 02:38:59

پاسخ به نظر
نیره دهقانپور فراشائی
نیره دهقانپور فراشائی

وکیل پایه یک دادگستریسلام شما باید پیوست ابلاغ رو دانلود کنید

1401-03-24 13:06:43
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
فرید الدین اسماعیلی
فرید الدین اسماعیلی

وکیل پایه یک دادگستریاز قسمت پیوست های ابلاغیه میتوانید رای دادگاه را دریافت کنید.

1401-03-25 20:28:03
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...