علیرضا صفار
متخصص در امور حقوقی و کیفری
خراسان رضوی
مشهد
Bachelor مکانیک
دانشگاه فنی و مهندسی منتظری مشهد
دارای بیش از 8 سال سابقه در ارایه خدمات و مشاوره کارآفرینی و مالکیت فکری (ثبت اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری)
ارایه خدمات ثبتی به بیش از 5 هزار مخترع و فرهیخته داخلی و خارجی و همچنین ارایه خدمات مشاوره ای به بیش از 30 هزار نخبه داخلی و خارجی
تدوین اسناد اختراع بیش از 800 پرونده ثبتی
آشنا به فرآیند های مالکیت فکری و تاییدیه علمی مراجع ذیربط
شهر های ارائه خدمت
مشهد
آدرس دفتر
مشهد - بلوار ابوطالب - ابوطالب 1 - خیاطی 10 - مرکز نوآوری صادقی پور
05137268070
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهفنی و مهندسی منتظری مشهد ،رشتهمکانیک ، گرایش ساخت و تولید
سوالات پاسخ داده شده توسط علیرضا صفار

loading...