آیا از خواهر همسرم می توانم بخاطر شهادت دروغش شکایت کنم
ملیحه

آیا از خواهر همسرم می توانم بخاطر شهادت دروغش شکایت کنم

3 هفته پیش
همسرم برای فرار از پرداخت مهریه من ماشین خود را بنام خواهرش زد و خواهرش نیز در دادگاه شهادت داد که همسر من از ابتدا دارای ماشینی نبوده. آیا من از خواهر همسرم میتونم شکایت کنم بخاطر شهادت دروغش؟
1 پاسخ 1 نظر 1 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سعید نجات زادگان
سعید نجات زادگان
وکیل پایه یک دادگستری
بله، شما میتوانید از ایشان بخاطر شهادت دروغشان در دادگاه شکایت کنید و مجازات شهادت دروغ ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی است.
1397-09-02 00:00:00
مشاهده رزومه وکیل ثبت درخواست اختصاصی
پاسخ به نظر
loading...