در جواب به{باسلام حدود ۳۵ روزه زنم قهر کرده رفته خونه پدرش.تو این مدت بدون اجازه من سرکار میره.چند روز پیش هم متوجه شدم در یک مهمانی (پارتی)در کردان بوده.و اینکه قهر های زنم بارها و بارها اتفاق افتاده و به خانه ی پدر معتادش که اونم زن خودشو } پاسخ{ شما سریع تر دادخواست عدم تمکین مطرح کنید تا زوجه باز گردد در غیر این صورت ناشزه شود و نفقه از بین رود و به ترک انفاق محکوم نشوید}
در جواب به{باسلام حدود ۳۵ روزه زنم قهر کرده رفته خونه پدرش.تو این مدت بدون اجازه من سرکار میره.چند روز پیش هم متوجه شدم در یک مهمانی (پارتی)در کردان بوده.و اینکه قهر های زنم بارها و بارها اتفاق افتاده...
20 دقیقه پیش
0 پاسخ 0 نظر 0 بازدید
باسلام
حدود ۳۵ روزه زنم قهر کرده رفته خونه پدرش.تو این مدت بدون اجازه من سرکار میره.چند روز پیش هم متوجه شدم در یک مهمانی (پارتی)در کردان بوده.و اینکه قهر های زنم بارها و بارها اتفاق افتاده و به خانه ی پدر معتادش که اونم زن خودشو (مادر زنم)رو به دلیل اعتیاد پدر زنم طلاق داده و تنها زندگی میکنه.لازم به ذکره که زنم بارها و بارها قهر کرده و به خانه پدرش رفته و بیشترین روز قهرش یک هفته بوده و با پا پیش گزاشتن من برگردوندمش..اخرین دعوامونم اونقدر دادو بیداد تو خیابون کرد که باعث درگیری و زدو خورد من با مردم بشه.دیشب بعد ۳۵روز رفتم جلو در خونه پدرش که ازش بخوام توضیع بده که کجاها بوده با کی تو کردان بوده و چرا بدون اجازه من سرکار رفته.که وقتی که دیدمش باورم نشد همسرم هستن.کل صورتشو پروتز کرده و کاملا بی حجاب که باورم نشد زن منه.که با دخالت پدر معتادش و فوش ،مانع صحبت کردن و برگردوندن همسرم شد.و اینکه به دلیل اعتیادش خیلی ادم بی غیرتی هستش.و من میترسم به زنم اسیب برسونه.سوالم اینکه میتونم ازش شکایت کنم و اینکه اگه شکایت کنم حکم دادگاه بعد محکوم کردنش چیه.سپاسگزارم
باسلام حدود ۳۵ روزه زنم قهر کرده رفته خونه پدرش.تو این مدت بدون اجازه من سرکار میره.چند روز پیش هم متوجه شدم در یک مهمانی (پارتی)در کردان بوده.و اینکه قهر های زنم بارها و بارها اتفاق افتاده و به خانه...
4 ساعت پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
باسلام
حدود ۳۵ روزه زنم قهر کرده رفته خونه پدرش.تو این مدت بدون اجازه من سرکار میره.چند روز پیش هم متوجه شدم در یک مهمانی (پارتی)در کردان بوده.و اینکه قهر های زنم بارها و بارها اتفاق افتاده و به خانه ی پدر معتادش که اونم زن خودشو (مادر زنم)رو به دلیل اعتیاد پدر زنم طلاق داده و تنها زندگی میکنه.لازم به ذکره که زنم بارها و بارها قهر کرده و به خانه پدرش رفته و بیشترین روز قهرش یک هفته بوده و با پا پیش گزاشتن من برگردوندمش..اخرین دعوامونم اونقدر دادو بیداد تو خیابون کرد که باعث درگیری و زدو خورد من با مردم بشه.دیشب بعد ۳۵روز رفتم جلو در خونه پدرش که ازش بخوام توضیع بده که کجاها بوده با کی تو کردان بوده و چرا بدون اجازه من سرکار رفته.که وقتی که دیدمش باورم نشد همسرم هستن.کل صورتشو پروتز کرده و کاملا بی حجاب که باورم نشد زن منه.که با دخالت پدر معتادش و فوش ،مانع صحبت کردن و برگردوندن همسرم شد.و اینکه به دلیل اعتیادش خیلی ادم بی غیرتی هستش.و من میترسم به زنم اسیب برسونه.سوالم اینکه میتونم ازش شکایت کنم و اینکه اگه شکایت کنم حکم دادگاه بعد محکوم کردنش چیه.سپاسگزارم
باسلام حدود ۳۵ روزه زنم قهر کرده رفته خونه پدرش.تو این مدت بدون اجازه من سرکار میره.چند روز پیش هم متوجه شدم در یک مهمانی (پارتی)در کردان بوده.و اینکه قهر های زنم بارها و بارها اتفاق افتاده و به خانه...
4 ساعت پیش
0 پاسخ 0 نظر 0 بازدید
باسلام.پدرمادری طی طلاق توافقی جداشدند.دختر۷ساله به پدرسپرده شده.والان که ۱۳سالش شده،مادر باتوافق میخواهد حضانت رابگیرد.ایا باید دادگاه برود.دادخواست بدهد.راه بجز این هست.مثلا در دفتراسنادرسمی؟
باسلام.پدرمادری طی طلاق توافقی جداشدند.دختر۷ساله به پدرسپرده شده.والان که ۱۳سالش شده،مادر باتوافق میخواهد حضانت رابگیرد.ایا باید دادگاه برود.دادخواست بدهد.راه بجز این هست.مثلا در دفتراسنادرسمی؟
1 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 3 بازدید
در جواب به سوال{چون درطی این ۴سال خودش خونه روترک کرده وخبری ازش نداشتم عدم تمکین ازطرف ایشون بوده ولی طی این ۴سال من ماهی بالای ۵م بیشتزخرج داشته درشان من خونه ی پایین شهرو...نبوده} پاسخ{ هزینه های متعارف زوجه به عنوان نفقه محسوب میشود{ هرچه شان زوجه مانند تحصیلات و جایگاه اجتمایی  او بیشتر باشد طبیعتا هزینه های متعارفش بیشتر است} اما به عقیده من از 500 هزار تا 2ملیون تعیین میگردد به همین جهت شان زوجه توسط کارشناس دادگستری محرز میگردد ضمن اینکه زوج در نهایت میتواند برای نفقه{معوقه که محکوم شده است} دادخواست اعسار دهد و بر اساس توانی مالی او{مانند مهریه} اقساطی میشود{ تعیین توان مالی زوج با دادگاه است } و مهریه خود را نیز مطالبه فرمایید در نتیجه حتما برای نفقه معوقه این 4سال شکایت مطرح کنید و زوج موظف به پرداخت است در غیر این صورت حکم جلبش صادر میگردد
در جواب به سوال{چون درطی این ۴سال خودش خونه روترک کرده وخبری ازش نداشتم عدم تمکین ازطرف ایشون بوده ولی طی این ۴سال من ماهی بالای ۵م بیشتزخرج داشته درشان من خونه ی پایین شهرو...نبوده} پاسخ{ هزینه های م...
2 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
در جواب به سوال{چون درطی این ۴سال خودش خونه روترک کرده وخبری ازش نداشتم عدم تمکین ازطرف ایشون بوده ولی طی این ۴سال من ماهی بالای ۵م بیشتزخرج داشته درشان من خونه ی پایین شهرو...نبوده}
پاسخ{ هزینه های متعارف زوجه به عنوان نفقه محسوب میشود نه هر هزینه ایی به همین جهت شان زوجه توسط کارشناس دادگستری محرز میگردد ضمن اینکه زوج در نهایت میتواند برای نفقه{معوقه که محکوم شده است} دادخواست اعسار دهد و بر اساس توانی مالی او{مانند مهریه} اقساطی میشود{ تعین توان مالی زوج با دادگاه است نه خواسته زوج} و مهریه خود را نیز مطالبه فرمایید
در جواب به سوال{چون درطی این ۴سال خودش خونه روترک کرده وخبری ازش نداشتم عدم تمکین ازطرف ایشون بوده ولی طی این ۴سال من ماهی بالای ۵م بیشتزخرج داشته درشان من خونه ی پایین شهرو...نبوده} پاسخ{ هزینه های م...
2 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
سلام من مادرم سال ۹۳فوت کردن یه دفترچه بانکی شون والان من پیداکردم ۵۰۰هزارسپرده داشتن مال سال ۸۵هستش ما۵تادختریم دوتاپسرباپدرم ۸نفر؟حالابچهامیگن ماهیچ نمیخوایم ومن چون جدا شدم وازپدرم نگهداری میکنم گفتن خودت بروبگیرحالابانک وارثارومیخوادودوتاپسروخواهراول شهردیگه هستن وبخاطرکرونانمیان اصفهان من چکاربایدبکنم تابتونم این حساب مامانموبگیرم وببندم
سلام من مادرم سال ۹۳فوت کردن یه دفترچه بانکی شون والان من پیداکردم ۵۰۰هزارسپرده داشتن مال سال ۸۵هستش ما۵تادختریم دوتاپسرباپدرم ۸نفر؟حالابچهامیگن ماهیچ نمیخوایم ومن چون جدا شدم وازپدرم نگهداری میکنم گف...
2 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 5 بازدید
سلام من مادرم سال ۹۳فوت کردن یه دفترچه بانکی شون والان من پیداکردم ۵۰۰هزارسپرده داشتن مال سال ۸۵هستش ما۵تادختریم دوتاپسرباپدرم ۸نفر؟حالابچهامیگن ماهیچ نمیخوایم ومن چون جدا شدم وازپدرم نگهداری میکنم گفتن خودت بروبگیرحالابانک وارثارومیخوادودوتاپسروخواهراول شهردیگه هستن وبخاطرکرونانمیان اصفهان من چکاربایدبکنم تابتونم این حساب مامانموبگیرم وببندم
سلام من مادرم سال ۹۳فوت کردن یه دفترچه بانکی شون والان من پیداکردم ۵۰۰هزارسپرده داشتن مال سال ۸۵هستش ما۵تادختریم دوتاپسرباپدرم ۸نفر؟حالابچهامیگن ماهیچ نمیخوایم ومن چون جدا شدم وازپدرم نگهداری میکنم گف...
2 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
سلام وقت شمابخیر، بنده خانه ای در طبقه دوم خانه پدرم دارم که درقولنامه شریکی هست بنام من و پدرم، همه امکانات درطبقه دوم هست و فقط راه ورودی دوطبقه مثل آپارتمانها مشترکه..زنم ۹ ماهه خونه رو ترک کرده و اظهارنامه فرستادم برنگشته، دادخواست تمکین زدم فرستادن شورا سازش زدن به اینکه خانه ای در شان خانمم بگیرم تا برگردد و دوتامون امضا کردیم، خانه را قبل از عید دربنگاه اجاره دادم که برویم جای دیگر که زنم مخالفت کرد و گفت خانه ام را دست مستاجرنمیدهم و باعث لغو اجاره شد و الان یکماهه خونه رو برای فروش گذاشته ام کسی نمیخرد،آیا میشه دوباره اظهارنامه بفرستم به همین آدرس خونه خودم و قطعا خانمم گفته دیگه برنمیگردم خونه ای که طبقه پایینش خونه مادرت هست، اگه برنگرده میشه برم حل اختلاف بگم کارشناس بفرستن به نظرشما خونه با ورودی مشترک مستقل حساب میشه که اگه خانمم برنگرده ناشزه بشه؟ بعد خود حل اختلاف یا خانمم اگه بگن امضا دادی که خونه ای جدا و در شان خانم بگیری چه بگویم.؟آخه بیشتر از ده سال توی این خونه بوده مگه در شانش نبوده؟خونه دو طبقه ۶۰ متریه با ورودی مشترک.ممنون میشم راهنماییم کنید.
سلام وقت شمابخیر، بنده خانه ای در طبقه دوم خانه پدرم دارم که درقولنامه شریکی هست بنام من و پدرم، همه امکانات درطبقه دوم هست و فقط راه ورودی دوطبقه مثل آپارتمانها مشترکه..زنم ۹ ماهه خونه رو ترک کرده و...
3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
در جواب به سوال{سلام وقت بخیر حدود۴ساله شوهرم خونه روترک کرده ورفته نه نفقه ای نه اجاره خونه ای همه رودوش خودم،خودم مهندس هستم شرکت دارم وتقریبا بالاشهرزندگی میکنیم سه سال ونیم پیش دادگاه دادخواست دادم که خونه روترک کر د} پاسخ{معیار تعیین نفقه شان زوجه و البته درآمد زوج میباشد از طرفی چون تمکینی نداشته اید{هرچند علت عدم تمکین شما زوج میباشد }به همین جهت کارشناس دادگستری ممکن است در کنار شان شما و درآمد زوج این موارد را هم مورد اهمیت قرار دهد و در کاهش نفقه شما تاثیر داشته باشد البته مطلق نیست.در مورد مهریه فرقی بین زوجه ثروت مند و غیر آن ندارد و تنها معیار تعیین اقساط مهریه تنها توان مالی زوج میباشد
در جواب به سوال{سلام وقت بخیر حدود۴ساله شوهرم خونه روترک کرده ورفته نه نفقه ای نه اجاره خونه ای همه رودوش خودم،خودم مهندس هستم شرکت دارم وتقریبا بالاشهرزندگی میکنیم سه سال ونیم پیش دادگاه دادخواست داد...
3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
درجواب به سوال{طی این ۴سال که نفقه نداده مبلغ سنگین بشه ازدادگاه میتونه درخواست اعساربده ونفقه روقسط بندی کنه یابایدیکجاپرداخت کنه؟ وحتی اگه بگه ندارم وبیکارباشه وهیچ مالی نداشته باشه تکلیف چی میشه؟}پاسخ{ اگر در این 4سال زوجه محکوم به تمکین شده باشند نفقه ایی در کار نیست در غیر این صورت زوجه میتواند نفقه این 4سال را مطالبه کند و زوج هم میتواند دادخواست اعسار مطرح نماید و دادگاه بر اساس توان مالی زوج نفقه را قسط بندی میکند} ضمن این که سوالی هست میتوانید به رایگان به آدرس تلگرام rmmtn414141@ مراجعه نمایید
درجواب به سوال{طی این ۴سال که نفقه نداده مبلغ سنگین بشه ازدادگاه میتونه درخواست اعساربده ونفقه روقسط بندی کنه یابایدیکجاپرداخت کنه؟ وحتی اگه بگه ندارم وبیکارباشه وهیچ مالی نداشته باشه تکلیف چی میشه؟}پ...
3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
درجواب به سوال{طی این ۴سال که نفقه نداده مبلغ سنگین بشه ازدادگاه میتونه درخواست اعساربده ونفقه روقسط بندی کنه یابایدیکجاپرداخت کنه؟ وحتی اگه بگه ندارم وبیکارباشه وهیچ مالی نداشته باشه تکلیف چی میشه؟}پاسخ{ اگر در این 4سال زوجه محکوم به تمکین شده باشند نفقه ایی در کار نیست در غیر این صورت زوجه میتواند نفقه این 4سال را مطالبه کند و زوج هم میتواند دادخواست اعسار مطرح نماید و دادگاه بر اساس توان مالی زوج نفقه را قسط بندی میکند} ضمن این که سوالی هست میتوانید به رایگان به آدرس تلگرام rmmtn414141@ مراجعه نمایید
درجواب به سوال{طی این ۴سال که نفقه نداده مبلغ سنگین بشه ازدادگاه میتونه درخواست اعساربده ونفقه روقسط بندی کنه یابایدیکجاپرداخت کنه؟ وحتی اگه بگه ندارم وبیکارباشه وهیچ مالی نداشته باشه تکلیف چی میشه؟}پ...
3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
شوهری که ۶سال ازسال ۸۹ مبتلابه بیماری پنیک اتک بوده وبه خانمش نگفته وتاسال ۹۶به گفته ایشون طول کشیده ولی ظاهرا درست نمیگن وهنوز درگیراین بیماری ان وقرص های سیتالوپرام، کلونازپام، توپیرامات، ریسپریودون مصرف میکردن وحدود یک سال ونیمه بخاطرسکته خفیف وتنش عصبی دچاربیماری الوپسی یوتیورسالیس شده میتونم درخواست بدم وحق طلاق روبمن بدن بااین بیماریها؟ وتکلیف مهریه ۳۵۰ سکه ونفقه که چندساله هیچ خرجی نداده وخودم کارمیکردم ولی اقدام کرده بودم چی میشه ؟میتونه بگه درتوانش نیست ونمیتونه کارکنه و...؟وپرونده پزشکی ازیشون ندارم چون همش ازمن مخفی میکرده چطور ثابت کنم؟
شوهری که ۶سال ازسال ۸۹ مبتلابه بیماری پنیک اتک بوده وبه خانمش نگفته وتاسال ۹۶به گفته ایشون طول کشیده ولی ظاهرا درست نمیگن وهنوز درگیراین بیماری ان وقرص های سیتالوپرام، کلونازپام، توپیرامات، ریسپریودون...
3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
طی این ۴سال که نفقه نداده مبلغ سنگین بشه ازدادگاه میتونه درخواست اعساربده ونفقه روقسط بندی کنه یابایدیکجاپرداخت کنه؟ وحتی اگه بگه ندارم وبیکارباشه وهیچ مالی نداشته باشه تکلیف چی میشه؟
طی این ۴سال که نفقه نداده مبلغ سنگین بشه ازدادگاه میتونه درخواست اعساربده ونفقه روقسط بندی کنه یابایدیکجاپرداخت کنه؟ وحتی اگه بگه ندارم وبیکارباشه وهیچ مالی نداشته باشه تکلیف چی میشه؟
3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
سلام وقت بخیر 
حدود۴ساله شوهرم خونه روترک کرده ورفته نه نفقه ای نه اجاره خونه ای همه رودوش خودم،خودم مهندس هستم شرکت دارم وتقریبا بالاشهرزندگی میکنیم سه سال ونیم پیش دادگاه دادخواست دادم که خونه روترک کرده واون زمان حکم‌جلب و..دیگه پیگیرنشدم چون برادرشوهرم تلفنی تهدیدم میکرد که خبرنداریم ودیگه این طرفانیای،الان بعد۴سال دوباره بخوام اقدام کنم باتوجه به موقعیت اجتماعی واقتصادی من وخونوادم دادگاه نفقه تعیین میکنه؟یاایشون اگه بگه بیکارم وهیچی هم مال نداشته باشه؟واینکه از۴سال پیش این مبلغ روتعیین میکنه؟درمورد نفقه ارز کردم خدمتتون وتکلیف ۳۱۴ سکه چی میشه فرقی هست بین خانمی که توطبقات مالی واجتماعی بالاست ودرخواست نفقه ومهریه ازمردی که ادعای بیکاری کنه وهیچ مالی نداشته باشه باخانمی که توطبقه اجتماعی پایین واقتصادی ضعیف جامعه هست؟
سلام وقت بخیر حدود۴ساله شوهرم خونه روترک کرده ورفته نه نفقه ای نه اجاره خونه ای همه رودوش خودم،خودم مهندس هستم شرکت دارم وتقریبا بالاشهرزندگی میکنیم سه سال ونیم پیش دادگاه دادخواست دادم که خونه روترک...
3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
سلام وقت بخیر 
حدود۴ساله شوهرم خونه روترک کرده ورفته نه نفقه ای نه اجاره خونه ای همه رودوش خودم،خودم مهندس هستم شرکت دارم وتقریبا بالاشهرزندگی میکنیم سه سال ونیم پیش دادگاه دادخواست دادم که خونه روترک کرده واون زمان حکم‌جلب و..دیگه پیگیرنشدم چون برادرشوهرم تلفنی تهدیدم میکرد که خبرنداریم ودیگه این طرفانیای،الان بعد۴سال دوباره بخوام اقدام کنم باتوجه به موقعیت اجتماعی واقتصادی من وخونوادم دادگاه نفقه تعیین میکنه؟یاایشون اگه بگه بیکارم وهیچی هم مال نداشته باشه؟واینکه از۴سال پیش این مبلغ روتعیین میکنه؟درمورد نفقه ارز کردم خدمتتون وتکلیف ۳۱۴ سکه چی میشه فرقی هست بین خانمی که توطبقات مالی واجتماعی بالاست ودرخواست نفقه ومهریه ازمردی که ادعای بیکاری کنه وهیچ مالی نداشته باشه باخانمی که توطبقه اجتماعی پایین واقتصادی ضعیف جامعه هست؟
سلام وقت بخیر حدود۴ساله شوهرم خونه روترک کرده ورفته نه نفقه ای نه اجاره خونه ای همه رودوش خودم،خودم مهندس هستم شرکت دارم وتقریبا بالاشهرزندگی میکنیم سه سال ونیم پیش دادگاه دادخواست دادم که خونه روترک...
3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
با سلام زنم حدود ۳۰ روز خانه اجاره ای که بنامم بود رو ترک کرد و با بچه رفت به خانه مادرش بعد این مدت توسط خواهرش و پسرخاله بمن گفت که اجاره خط جدید را بزن بنامم من بر میگردم البته تمام پیامهای خودشان را موجود دارم و من اینکار رو کردم خانه استیجاری را بنامش زدم اما متاسفانه برنگشت و بعد سه روز با برگشتن از سرکار متوجه تغییر قفل در خانه شدم و صورت جلسه کردم الان میتوانم شکایت کنم و ان پیامها را با دادگاه ارائه بدم ؟اگر راهکار بهتری هست لطفا راهنمایی کنید
با سلام زنم حدود ۳۰ روز خانه اجاره ای که بنامم بود رو ترک کرد و با بچه رفت به خانه مادرش بعد این مدت توسط خواهرش و پسرخاله بمن گفت که اجاره خط جدید را بزن بنامم من بر میگردم البته تمام پیامهای خودشان...
5 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 7 بازدید
سلام .بنده در دوران عقد هستم .همسرم درخواست مهریه کرده است .ایا میتونم منم درخواست تمکین بدم؟
چه راههایی رو به من نشون میدید تا کمتر اذیتم کنه
سلام .بنده در دوران عقد هستم .همسرم درخواست مهریه کرده است .ایا میتونم منم درخواست تمکین بدم؟ چه راههایی رو به من نشون میدید تا کمتر اذیتم کنه
5 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 6 بازدید
سلام وقت شما بخیر، بنده خانه ای در طبقه دوم خانه پدرم دارم که درقولنامه شریکی هست بنام من و پدرم، همی امکانات درطبقه دوم هست و فقط راه ورودی دوطبقه مثل آپارتمانها مشترکه..زنم ۹ ماهه خونه رو ترک کرده و اظهارنامه فرستادم برنگشته، دادخواست تمکین زدم فرستادن شورا سازش زدن به اینکه خانه ای در شان خانمم بگیرم تا برگردد و دوتامون امضا کردیم، خانه را قبل از عید دربنگاه اجاره دادم که برویم جای دیگر که زنم مخالفت کرد و گفت خانه ام را دست مستاجرنمیدهم و باعث لغو اجاره شد و الان یکماهه خونه رو برای فروش گذاشته ام کسی نمیخرد،آیا میشه دوباره اظهارنامه بفرستم به همین آدرس خونه خودم و قطعا خانمم گفته دیگه برنمیگردم خونه ای که طبقه پایینش خونه مادرت هست، اگه برنگرده میشه برم حل اختلاف بگم کارشناس بفرستن به نظرشما خونه با ورودی مشترک مستقل حساب میشه که اگه خانمم برنگرده ناشزه بشه؟ بعد خود حل اختلاف یا خانمم اگه بگن امضا دادی که خونه ای جدا و در شان خانم بگیری چه بگویم.؟آخه بیشتر از ده سال توی این خونه بوده مگه در شانش نبوده؟خونه دو طبقه ۶۰ متریه با ورودی مشترک.ممنون میشم راهنماییم کنید.
سلام وقت شما بخیر، بنده خانه ای در طبقه دوم خانه پدرم دارم که درقولنامه شریکی هست بنام من و پدرم، همی امکانات درطبقه دوم هست و فقط راه ورودی دوطبقه مثل آپارتمانها مشترکه..زنم ۹ ماهه خونه رو ترک کرده و...
5 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
چهار ساله با سه فرزندم از همسرم جدا زندگی میکنیم ،ایشون منو طلاق نمیده ، مهریمو داد ولی من خرج سه فرزندم رو دارم میدم اون از همون اوایل خانم باز قمار باز و ... بود و بسیار اخلاقهای وحشتناک که برای دادگاه هیچ ارزشی نداره که فرزندانم هم شهادت دادن ولی هیچ تاثیری نداشت ، خسته شدم از بلاتکلیفی ، باید چکار کنم ؟؟؟
چهار ساله با سه فرزندم از همسرم جدا زندگی میکنیم ،ایشون منو طلاق نمیده ، مهریمو داد ولی من خرج سه فرزندم رو دارم میدم اون از همون اوایل خانم باز قمار باز و ... بود و بسیار اخلاقهای وحشتناک که برای داد...
6 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 3 بازدید
سلام من مهریه ام را به تازگی به اجرا گذاشتم و اموال همسرم را توقیف گردم از این اموال توقیف شده فقط یه مقدار از میزان مهریه ام را میتونم بگیرم میخواستم بدونم تکلیف بقیه ی مهریه ام چی میشه امکانش هست بقیه را از حقوقش قسط بندی کرد
سلام من مهریه ام را به تازگی به اجرا گذاشتم و اموال همسرم را توقیف گردم از این اموال توقیف شده فقط یه مقدار از میزان مهریه ام را میتونم بگیرم میخواستم بدونم تکلیف بقیه ی مهریه ام چی میشه امکانش هست بق...
6 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 9 بازدید
سلام ، همسر من سرکار میره احتیاجی هم به کارش نیست ، ولی کارشو دوست داره منم مخالفت میکنم ک خرج همه چیزش پایه منه!! ولی گوش ب حرف من نمیده
سلام ، همسر من سرکار میره احتیاجی هم به کارش نیست ، ولی کارشو دوست داره منم مخالفت میکنم ک خرج همه چیزش پایه منه!! ولی گوش ب حرف من نمیده
1 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 6 بازدید
در جواب به{من طلاق نمیخوام ولی شوهرم فقط میگه طلاق باید چیکار منم چجوری میتونم دوباره برگرد به زندگی لطفا راهنمایی کنید} شوهر شما باید اول تمامی حقوی مالی شما را پرداخت نماید یکجا یا اقساطی بعد طلاق صادر شود متاسفانه اگر زوج دادخواست طلاق دهد شما نمیتوانید کاری کنید ولی حتما مطالبه مهریه و نفقه{ معوقه.جاریه.ترک انفاق} و اجرت المثل کنید تا شاید زوج تحت فشار قرار گیرد و منصرف شود. در صورتی که سوال دارید و وکلا پاسخ شمارا نداده اند به طور رایگان میتوانید به ادرس rmmtn414141@مراجعه کنید
در جواب به{من طلاق نمیخوام ولی شوهرم فقط میگه طلاق باید چیکار منم چجوری میتونم دوباره برگرد به زندگی لطفا راهنمایی کنید} شوهر شما باید اول تمامی حقوی مالی شما را پرداخت نماید یکجا یا اقساطی بعد طلاق...
1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
من طلاق نمیخوام ولی شوهرم فقط میگه طلاق باید چیکار منم چجوری میتونم دوباره برگرد به زندگی لطفا راهنمایی کنید
من طلاق نمیخوام ولی شوهرم فقط میگه طلاق باید چیکار منم چجوری میتونم دوباره برگرد به زندگی لطفا راهنمایی کنید
1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
در جواب به پاسخ{سلام وقت شما بخیر،خانمم نزدیک ۹ ماهه خونه  } پاسخ اول{ منزل قول نامه ایی قابل توقیف نیست مگر اینکه آن را به فروش برسانید و مبلغ حاصل از آن توقیف گردد ولی اطمینان برای توقیف شدن یا نشدن منزل قول نامه ایی حتما با وکیل صحبت کنید} پاسخ دوم{ شما از طریق دفتر خدمات قضایی یک اظهار نامه مبنی بر این که منزل مستقل تهیه کرده اید و فرصت 24 ساعته برای بازگشت به زوجه در اظهار نامه قید شود و چنان چه زوجه بر نگشت این اظهار نامه را به شورای حل اختلاف ببرید و تقاضای کارشناس کنید تا منزل را تایید کنند و اگر مستقل باشد یعنی یک واحد مجزا باشد ولی درب وردی ان مشترک باشد قطعا به عقیده من تایید میشود و خانم موظف به تمکین میباشند} پاسخ سوم{ خانم برای عدم امنیت و آرامش باید مدرک محکمه پسند و یا نامه از پزشکی قانونی داشته باشند که شما علت آن سلب اسایش و آرامش باشید در غیر این صورت حتی اگر برادر شما موجب سلب آسایش خانم باشند ارتباطی با شما ندارد و باید تمکین کند در غیر این صورت ناشزه میگردد }ضمن اینکه آرامش همسرتان باید الویت شما باشد و ایشان را قانع کنید که اگر سازش کند حاظر به تهیه یا اجاره منزل دیگر هستید
در جواب به پاسخ{سلام وقت شما بخیر،خانمم نزدیک ۹ ماهه خونه } پاسخ اول{ منزل قول نامه ایی قابل توقیف نیست مگر اینکه آن را به فروش برسانید و مبلغ حاصل از آن توقیف گردد ولی اطمینان برای توقیف شدن یا نش...
1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
سلام وقت شما بخیر،خانمم نزدیک ۹ ماهه خونه رو ترک کرده و اظهارنامه فرستادم برنگشته و دادخواست تمکین زدم از شورای حل اختلاف گفتن یه خونه جدا برای زنت بگیر و مهلت یکماهه داده اند، من خونه قولنامه ای دارم در طبقه دوم خانه پدرم که فقط،ورودیش مشترکه و ۱۱سال با خانمم درهمین طبقه دوم بوده ایم، ۱-اگر خونه قولنامه ی رو اجاره بدم یا بفروشم آیا بعنوان مهریه توقیف نمیشه؟ اگه توقیف بشه چیکار کنم؟۲-الان ۱۹ روزه از حکم حل اختلاف گذشته آیا میشه اعتراض بزنم که خونه خودم دارم چون برای فروش گذاشتم مشتریا پسند نکردن و به فروش نرفته،قبل ازعیدهم توبنگاه برای اجاره قولنامه شد که خانمم گفت اجاره رو لغو کن من لغو کردم اما بازم برنگشته،اگرقابل اعتراضه ازخودحل اختلاف اعتراض بزنم یا دادگاه خانواده؟چون گفتن پرونده رو فرستادن دادگاه،به نظرتون بخاطر دلیل خانمم بخاطرنداشتن آسایش با خانواده شوهرکه در طبقه پایین هستن خونه خودمو قبول نمیکنن؟متن اعتراضو چی باید بنویسم؟
سلام وقت شما بخیر،خانمم نزدیک ۹ ماهه خونه رو ترک کرده و اظهارنامه فرستادم برنگشته و دادخواست تمکین زدم از شورای حل اختلاف گفتن یه خونه جدا برای زنت بگیر و مهلت یکماهه داده اند، من خونه قولنامه ای دارم...
1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
با سلام ایا حکم نفقه گذشته که با جلسات حضوری و چهار کارشناس و رای سه قاضی به مرحله اجرا رسیده و اجرایی شده بعد از یک سال از طرف دیوان شکسته میشود و نظر کارشناسان و قضات در دادگاه بدوی و تجدید نظر نادرست است وقاضی دیوان دلیل شکسته شدن حکم را اشتباه قاضی نوشته ایا این حکم جای اعتراض دارد ممنون از راهنماییتون
با سلام ایا حکم نفقه گذشته که با جلسات حضوری و چهار کارشناس و رای سه قاضی به مرحله اجرا رسیده و اجرایی شده بعد از یک سال از طرف دیوان شکسته میشود و نظر کارشناسان و قضات در دادگاه بدوی و تجدید نظر نادر...
1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
با سلام بنده در سند ازدواج قید کردم که زوج موظف است مبلغ۵۰میلیون جهیزیه تهیه کند .
آیا من میتونم این وسایل را از زوج مطالبه کنم با توجه به اینکه در سند ازدواج قید کردم؟
با سلام بنده در سند ازدواج قید کردم که زوج موظف است مبلغ۵۰میلیون جهیزیه تهیه کند . آیا من میتونم این وسایل را از زوج مطالبه کنم با توجه به اینکه در سند ازدواج قید کردم؟
1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
با سلام بنده در سند ازدواج قید کردم که زوج موظف است مبلغ۵۰میلیون جهیزیه تهیه کند .
آیا من میتونم این وسایل را از زوج مطالبه کنم با توجه به اینکه در سند ازدواج قید کردم؟
با سلام بنده در سند ازدواج قید کردم که زوج موظف است مبلغ۵۰میلیون جهیزیه تهیه کند . آیا من میتونم این وسایل را از زوج مطالبه کنم با توجه به اینکه در سند ازدواج قید کردم؟
1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
در جواب به{سلام وقت شما بخیر،خانمم نزدیک ۹ ماهه خونه رو ترک کرده و اظهارنامه فرستادم برنگشته و دادخواست تمکین زدم از شورای حل اختلاف گفتن یه خونه جدا برای زنت بگ} پاسخ{ به سایت بنیاد وکلا مراجعه کنید
در جواب به{سلام وقت شما بخیر،خانمم نزدیک ۹ ماهه خونه رو ترک کرده و اظهارنامه فرستادم برنگشته و دادخواست تمکین زدم از شورای حل اختلاف گفتن یه خونه جدا برای زنت بگ} پاسخ{ به سایت بنیاد وکلا مراجعه کنید
1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
سلام وقت شما بخیر،خانمم نزدیک ۹ ماهه خونه رو ترک کرده و اظهارنامه فرستادم برنگشته و دادخواست تمکین زدم از شورای حل اختلاف گفتن یه خونه جدا برای زنت بگیر و مهلت یکماهه داده اند، من خونه قولنامه ای دارم در طبقه دوم خانه پدرم که فقط،ورودیش مشترکه و ۱۱سال با خانمم درهمین طبقه دوم بوده ایم، ۱-اگر خونه قولنامه ی رو اجاره بدم یا بفروشم آیا بعنوان مهریه توقیف نمیشه؟ اگه توقیف بشه چیکار کنم؟چون گفتن در شان خانم باشد2-اگر تا موعد مقرر نتونم خونه رو۰اجاره بدم و جای دیگری رو۰اجاره کنم چه میشود آیا میشه بگم ۱۱ سال در همون خونه خودم بوده الانم باید در همونجا باشه.، اگه همسرم بگه از دست خانواده شوهرم آسایش ندارم قاضی قبول میکنه و میگه باید خونه جدا بگیری یا زن۰باید نداشتن آسایش رو اثبات کنه؟ چون ۹ماهه بخاطر دعوا با برادرم درطبقه پایین خونه۰رو ترک کرده خونه برادرم هم درمحله دیگریست آیا بانامه پزشک قانونی و صورتجلسه ۱۱۰ میشه ثابت کنه تو خونه من آسایش و امنیت نداره؟آخه من فقط میانجی کردم و ازطرف من نبوده و از من شکایت نکرده.. ممنون میشم راهنماییم کنید که چیکار کنم.؟
سلام وقت شما بخیر،خانمم نزدیک ۹ ماهه خونه رو ترک کرده و اظهارنامه فرستادم برنگشته و دادخواست تمکین زدم از شورای حل اختلاف گفتن یه خونه جدا برای زنت بگیر و مهلت یکماهه داده اند، من خونه قولنامه ای دارم...
1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
سلام خسته نباشید مستندات طلاق زوجه دادگاه از زوجه خواسته تامستندات خودرابرای طلاق ارائه دهد ایا برای طلاق گرفتن با ارائه این مستندات به داداگاه و این مدارک کافی است تا دادگاه درخواست طلاق ازجانب زوجه راقبول کند ووقت جلسه رسیدگی تعیین کند۱_ ارائه نامه پزشکی قانونی بدون طول درمان وحکم کیفری علیه زوج بدون حکم به پرداخت دیه که باتعهد زوج پرونده درکلانتری بارضایت زوجه بسته شده جهت صلح سازش وزوجه درحال حاضر جهت طلاق رجوع کرده به نامه پزشکی قانونی که مربوط به گذشته است ورضایت داده وهمان پرونده مختومه شده که درطلاق استفاده کند۲_شکایت حقوقی نفقه بدلیل پرداخت مبلغ کم نفقه درچهار الی پنج ماه که ان هم رفته برای کارشناسی وزوجه حکم ترک انفاق همسرش را نگرفته ودرحال حاضرزوج نفقه جاری راپرداخت میکندو ونفقه معوقه هم میخواهد یکجا پرداخت کند ایا بااین مدارک دادگاه قبل از جلسه رسیدگی به طلاق درخواست زوجه را رد میکند جلسه برگزارنمی شود یاهمین مدارک کافیه برای طلاق گرفتن زوجه یانمی تواند طلاق بگیرد؟ تشکر فراوان‌از پاسخ شما
سلام خسته نباشید مستندات طلاق زوجه دادگاه از زوجه خواسته تامستندات خودرابرای طلاق ارائه دهد ایا برای طلاق گرفتن با ارائه این مستندات به داداگاه و این مدارک کافی است تا دادگاه درخواست طلاق ازجانب زوجه...
2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
خسته نباشید.ایادرصورتی که بنده کارمندهستم ودارای شغل و وسیله رفت امدم تنها فقط یک خودرو می باشد وبصورت پاره وقت در اژانس هم گاهی اوقات مشغول به کارمیشم بدلیل مشکلات مالی ایا همسرم می تونه جهت مطالبه مهریه ماشین توقیف کنه ایا راهی برای رفع توقیف خودرو وجود دارد می شود بانامه اژانس رفع توقیف کنم ماشین؟وسوال بعدی اینکه اگر رفع توقیف نشود ماشین به مزایده وفروش می رسد به نفع طلبکاریاخودرو را به او تحویل می دهند بدون مزایده؟؟
خسته نباشید.ایادرصورتی که بنده کارمندهستم ودارای شغل و وسیله رفت امدم تنها فقط یک خودرو می باشد وبصورت پاره وقت در اژانس هم گاهی اوقات مشغول به کارمیشم بدلیل مشکلات مالی ایا همسرم می تونه جهت مطالبه م...
2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
در جواب به سوال{سلام من عقد کردم و باکره هستم هنوز عروسی نکردم اگرطلاق بگیرم مهریه به من تعلق میگیره یانه؟} پاسخ در صورتی که خانم بتواند طلاق بگیرد و دوشیزه باشد نصف مهریه به او تعلق خواهد گرفت
در جواب به سوال{سلام من عقد کردم و باکره هستم هنوز عروسی نکردم اگرطلاق بگیرم مهریه به من تعلق میگیره یانه؟} پاسخ در صورتی که خانم بتواند طلاق بگیرد و دوشیزه باشد نصف مهریه به او تعلق خواهد گرفت
2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
سلام خسته نباشید دادگاه از زوجه خواسته تامستندات خودرابرای طلاق ارائه دهد ایا برای طلاق گرفتن با ارائه این مستندات به داداگاه و این مدارک کافی است تا دادگاه درخواست طلاق ازجانب زوجه راقبول کند ووقت جلسه رسیدگی تعیین کند۱_ ارائه نامه پزشکی قانونی بدون طول درمان وحکم کیفری علیه زوج بدون حکم به پرداخت دیه که باتعهد زوج پرونده درکلانتری بارضایت زوجه بسته شده جهت صلح سازش وزوجه درحال حاضر جهت طلاق رجوع کرده به نامه پزشکی قانونی که مربوط به گذشته است ورضایت داده وهمان پرونده مختومه شده که درطلاق استفاده کند۲_شکایت حقوقی نفقه بدلیل پرداخت مبلغ کم نفقه درچهار الی پنج ماه که ان هم رفته برای کارشناسی وزوجه حکم ترک انفاق همسرش را نگرفته ودرحال حاضرزوج نفقه جاری راپرداخت میکندو ونفقه معوقه هم میخواهد یکجا پرداخت کند ایا بااین مدارک دادگاه قبل از جلسه رسیدگی به طلاق درخواست زوجه را رد میکند جلسه برگزارنمی شود یاهمین مدارک کافیه برای طلاق گرفتن زوجه یانمی تواند طلاق بگیرد؟ تشکر فراوان‌از پاسخ شما
سلام خسته نباشید دادگاه از زوجه خواسته تامستندات خودرابرای طلاق ارائه دهد ایا برای طلاق گرفتن با ارائه این مستندات به داداگاه و این مدارک کافی است تا دادگاه درخواست طلاق ازجانب زوجه راقبول کند ووقت جل...
2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
سلام وقت بخیر.من با همسرم بحثم شد که جرا برا گوشیت رمز گذاشتی بعد ۱۰ سال زندگی کردن و وجود دو فرزند .اونم محل خوابش رو عوض کرد وسلام نکرد دیگه الان چهل روز شده ولی هر خریدی که بهش میگم انجام میده .ولی نه سلام میکنه نه حرفی ومحل خوابش رو عوض کرده .من از این اوضاع خسته شدم لطفا راهنمایی کنید بنده رو.
سلام وقت بخیر.من با همسرم بحثم شد که جرا برا گوشیت رمز گذاشتی بعد ۱۰ سال زندگی کردن و وجود دو فرزند .اونم محل خوابش رو عوض کرد وسلام نکرد دیگه الان چهل روز شده ولی هر خریدی که بهش میگم انجام میده .ولی...
2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 8 بازدید


loading...