سلام از طرف محضر برای زوج اخطار اومده ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای دادنامه به محضر مراجعه کند تاریخ ابلاغ ۳۰ مرداد هست تا چه تاریخی مهلت دارد وآخرین روز مهلت چندم شهریور میباشد؟

سلام از طرف محضر برای زوج اخطار اومده ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای دادنامه به محضر مراجعه کند تاریخ ابلاغ ۳۰ مرداد هست تا چه تاریخی مهلت دارد وآخرین روز مهلت چندم شهریور میباشد؟

9 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 97 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...