پرداخت مخارج بچه برای فرزند نامشروع بر عهده چه کسی است
ناشناس

پرداخت مخارج بچه برای فرزند نامشروع بر عهده چه کسی است

2 هفته پیش
من قبل از ازدواجم با دختری دوست بودم و با ایشان رابطه جنسی داشتم. پس از قطع رابطه، ایشان باردار شده و بچه را بدون اطلاع من نگه داشته است. بعد از به دنیا آمدن بچه، آن خانم به سراغ من آمده و می‌گوید تو باید حقوق آن را بدهی. با توجه به اینکه رابطه ما شرعی نبوده، قانونا پرداخت مخارج بچه با من است؟
1 پاسخ 1 نظر 1 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سعید نجات زادگان
سعید نجات زادگان
وکیل پایه یک دادگستری
عدم اطلاع شما از وجود فرزند ناشی از رابطه دوستی قبل از ازدواج قانونی رافع مسئولیت شما در قبال فرزند متولد شده نمی‌باشد و قانون هیچ تفاوتی طبق قانون بین فرزند مشروع و فرزند غیر مشروع از جهت حقوق و تکالیف، بجز ارث، قائل نشده است و مسئولیت شما در قبال حضانت، ولایت و نفقه باقی است. اعلام ولادت به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه با نام پدر برای فرزند نامشروع نیز اجباریست.
1397-09-03 00:00:00
مشاهده رزومه وکیل ثبت درخواست اختصاصی
پاسخ به نظر
loading...